Κωστάμη Παρασκευή: Φροντιστήριο Φιλολογίας

Η φιλοσοφία μας (ποιοι είμαστε)

Η Κωστάμη Παρασκευή είναι πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τιμήθηκε με την υποτροφία «Στρεφτάρη» και για τα τέσσερα έτη των σπουδών της, καθώς και με την υποτροφία «Αλεξόπουλου» για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.

Το Σεπτέμβριο του 1998 ίδρυσε και λειτούργησε το φροντιστήριο φιλολογικών μαθημάτων, όπου και διδάσκει η ίδια μέχρι σήμερα με καταστάλαγμα γνώσης, πείρας, πάθους, ζωντάνιας, αγάπης για τα παιδιά, συνέπειας και μεθοδικότητας, υπηρετώντας τους υψηλούς και ευγενικούς στόχους των μαθητών της.

Είναι πάντα πρόθυμη να ενημερώνει για τις επιλογές των κατευθύνσεων, το νέο εξεταστικό σύστημα και τις απαιτήσεις που απορρέουν απ’ αυτό, για τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου του υποψηφίου, και κυρίως να επικοινωνεί τακτικά με τους γονείς και κατ’ ιδίαν με τους μαθητές με βασική επιδίωξη την ανίχνευση πιθανών μαθησιακών αδυναμιών ή κενών για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, ώστε να οδηγηθεί ο κάθε μαθητής στην επίτευξη των στόχων του.

Οργάνωση & Δομή

Το φροντιστήριο λειτουργεί αυστηρά και μεθοδικά στους εξής πυλώνες:

 • Τμήματα επίλεκτων.
 • Αναλυτική διδασκαλία όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων από μηδενική βάση από corpus εμπεριστατωμένων προσωπικών σημειώσεων, αμάλγαμα εξειδικευμένων γνώσεων και πολύχρονης πείρας, καθώς και από πλούσια βιβλιογραφία.
 • Υποχρεωτικά διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας, συγκεκριμένα:
  • Δίωρα μηνιαία διαγωνίσματα για τις γυμνασιακές τάξεις.
  • Μονόωρη εβδομαδιαία εμπέδωση της ύλης στη Νεοελληνική Γλώσσα (μάθημα γενικής παιδείας), στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (θεματογραφία, γραμματική, συντακτικό) και στην Ιστορία που αποτελούν τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για τη θεωρητική κατεύθυνση.
 • Τα διαγωνίσματα είναι προσαρμοσμένα από πλευράς θεμάτων και διόρθωσης στο ύφος και στις απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων, ώστε ο μαθητής να έχει πλήρη επίγνωση των ικανοτήτων και της απόδοσής του.
 • Εργασίες στο σπίτι για όλα τα μαθήματα και επιπλέον ασκήσεις ή περιλήψεις ή εκθέσεις για όποιον μαθητή χρειάζεται να εξασκηθεί περισσότερο.
 • Στη θεωρητική κατεύθυνση, η ύλη της Γ’ Λυκείου σε όλα τα μαθήματα διδάσκεται αναλυτικά (π.χ. πηγές στην Ιστορία ή παράλληλα κείμενα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία) από τη Β’ Λυκείου και ολοκληρώνεται μέχρι το Δεκέμβριο μήνα της Γ’ Λυκείου. Από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάιο (Πανελλαδικές εξετάσεις) οι υποψήφιοι κάνουν ενδελεχείς επαναλήψεις της ύλης όχι μόνο μία, αλλά περισσότερες φορές, ώστε να την εμπεδώσουν και να εμβαθύνουν κριτικά στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο.
  Όλα τα παραπάνω έχουν ως απόρροια, ο μαθητής να οδηγείται στις εξετάσεις ψυχολογικά και γνωστικά έτοιμος, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη επίδοση (ανάλογα φυσικά με τις ικανότητες και το βαθμό προσπάθειας του καθενός), γεγονός που πιστοποιείται από τις πρωτιές που σημειώνουν κάθε χρόνο οι μαθητές μας είτε στο λύκειο τους είτε σ’ όλο το νομό.

Πρόγραμμα σπουδών

(ΟΛΙΓΟΩΡΟ – ΕΝΤΑΤΙΚΟ – ΥΠΕΥΘΥΝΟ)

Γυμνάσιο
Διδάσκονται τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας (2 ώρες εβδομαδιαίως) και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Δίνεται έμφαση στη δημιουργία γνωστικού υπόβαθρου και στην πνευματική καλλιέργεια του μαθητή, με την εξάσκηση της κριτικής, συνθετικής και αφαιρετικής σκέψης του. Άλλωστε, οι δεξιότητες που περιγράφονται στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως αυτή δημοσιοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, αποκτώνται και εξασκούνται στις γυμνασιακές τάξεις, ενώ τελειοποιούνται στο Λύκειο. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, που οι άριστοι μαθητές φοιτούν ήδη από την Α’ γυμνασίου στο φροντιστήριο μας.
Α’ Λυκείου – τάξη προετοιμασίας
Η φοίτηση στην Α’ Λυκείου του φροντιστηρίου:

 • Εξοικειώνει το μαθητή με τα νέα γνωστικά αντικείμενα.
 • Τον μυεί στο νέο τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης.
 • Θέτει το υπόβαθρο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Προσανατολίζει το μαθητή στα μαθήματα κατεύθυνσης που του ταιριάζουν.
 • Καλλιεργεί την κριτική σκέψη.

Νεοελληνική γλώσσα: 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Αρχαία ελληνική γλώσσα: 2 ώρες εβδομαδιαίως (Ξενοφών – Θουκυδίδης – εγχειρίδιο).

Β’ Λυκείου – τάξη καθοριστική

Β’ Λυκείου – τάξη καθοριστική

Για όλες τις ομαδες μαθημάτων προσανατολισμού και επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης

Νεοελληνική γλώσσα: 2 ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλία.

Νεοελληνική γλώσσα: 1 ώρα εβδομαδιαίως εξάσκηση και εμπέδωση της ύλης.

Αρχαία ελληνική γλώσσα γενικής παιδείας (προαιρετικά): 1 ώρα εβδομαδιαίως.

Θεωρητική κατεύθυνση

Α. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο:

Λατινικά: 1 ώρα.

Αρχαία Ελληνική Γραμματική: 1 ώρα.

Αρχαία (γνωστό): 1 ώρα.

Αρχαίο Ελληνικό Συντακτικό: 1 ώρα.

Θεματογραφία (άγνωστο): 1 ώρα.

Ιστορία: 1 ώρα.

Β. Από Ιανουάριο μέχρι και Ιούνιο (προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου):

Λατινικά: 1 ώρα εβδομαδιαίως.

Αρχαία (γνωστό): 1 ώρα εβδομαδιαίως.

Ιστορία: 1 ώρα εβδομαδιαίως.

Θεματογραφία (άγνωστο): 2 ώρες εβδομαδιαίως (συμπεριλαμβάνεται επανάληψη γραμματικής & συντακτικού).

Εξάσκηση στο άγνωστο κείμενο, γραμματική, συντακτικό: 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Γ’ Λυκείου – κρίσιμη τάξη

Γ’ Λυκείου – κρίσιμη τάξη

Στόχος της Γ’ Λυκείου είναι να ολοκληρωθεί με κάθε λεπτομέρεια η εξεταστέα ύλη μέχρι και το Δεκέμβριο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, ώστε από τον Ιανουάριο έως και τις πανελλαδικές εξετάσεις να γίνει λεπτομερέστατη επανάληψη όλων των γνωστικών αντικειμένων, αυστηρή και απαιτητική εξέταση και βαθμολόγησή τους κατά τα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων σε τρίωρα διαγωνίσματα, με στόχο να εμπεδωθούν σε βάθος από το μαθητή και να αμβλυνθεί κατά περίπτωση το καταλυτικό για την επίδοσή του άγχος των εξετάσεων.

Για όλες τις ομαδες μαθημάτων προσανατολισμού και επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης

Νεοελληνική γλώσσα: 2 ώρες διδασκαλία.

Νεοελληνική γλώσσα: 1 ώρα εξάσκηση & εμπέδωση της ύλης.

Θεωρητική κατεύθυνση

Λατινικά: 2 ώρες.

Γραμματική – συντακτικό: 1 ώρα.

Αρχαία (γνωστό): 2 ώρες.

Θεματογραφία: 2 ώρες.

Θεματογραφία (εξάσκηση:) 1 ώρα.

Ιστορία: 2 ώρες.

Νέο Λύκειο

Δείτε εδώ το σύστημα του νέου Γενικού Λυκείου.

Δείτε εδώ το μηχανογραφικό δελτίο του νέου Γενικού Λυκείου.

Για ο,τιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα και έγκυρα.

Χρήσιμες Συμβουλές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Πρακτικές συμβουλές για τις Πανελλήνιες εξετάσεις [σε φορμά pdf και μέγεθος 173kb].

Τεχνικές μελέτης – απομνημόνευσης – ανάκλησης [σε φορμά pdf και μέγεθος 270 kb].

Προτάσεις επανάληψης για την Έκθεση της Γ’ Λυκείου [σε φορμά pdf και μέγεθος 511 kb].

Επιτυχόντες 2015

   pdf_logo Επιτυχόντες 2015

Η επιτυχία δεν είναι τυχαία!

Και φέτος, όπως κάθε χρόνο, συνεχίστηκε η παράδοση του φροντιστηρίου στις πρώτες και υψηλότερες στην Καρδίτσα βαθμολογίες και στις τρεις κατευθύνσεις.

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση): 18,5

Νεοελληνική Λογοτεχνία: 18,3

Λατινικά: 19,9

Ιστορία: 19,5

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 19,9

Συγχαρητήρια σ’ όλους τους μαθητές μου για την επιτυχία τους στα απαιτητικά φετινά θέματα, και ιδιαίτερα στους αριστεύσαντες:

Κορκοντζέλου Χριστίνα

Μπολτσή Κατερίνα

Καλλιώρα Δωροθέα

Χαντζιάρα Στέφανο

Κωστή Γεώργιο

Καλή πρόοδο σε όλους!

Βαθμολογίες - επιτυχόντες 2014

pdf_logoΒαθμολογίες 2014

 

pdf_logoΕπιτυχόντες 2014

 

 Στατιστικά στοιχεία 2014

Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών Πανελληνίων Εξετάσεων 2014. [σε φορμά pdf και μέγεθος 39Kb]

 

 

Απόψεις – απορίες

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

– Κατεβάστε το αρχείο με το πρόγραμμα διαγωνισμάτων για το Α’ εξάμηνο του σχολικού έτους 2012 – 2013 κάνοντας κλικ εδώ (σε φορμά pdf και μέγεθος 69,3 KB).

– Κατεβάστε το αρχείο με το πρόγραμμα διαγωνισμάτων για το Β’ εξάμηνο του σχολικού έτους 2012 – 2013 κάνοντας κλικ εδώ (σε φορμά pdf και μέγεθος 20 KB).

Θέματα

Προτεινόμενα θέματα Α [σε φορμά pdf και μέγεθος 240KB]

 

Προτεινόμενα θέματα Β [σε φορμά pdf και μέγεθος 146KB]

 

Επικοινωνία


Κωστάμη Παρασκευή,
Φροντιστήριο Φιλολογίας
Διεύθυνση : Χατζημήτρου 5, 2ος όροφος, Καρδίτσα 43100
Τηλέφωνα : 24410-42424
email : vkostami@gmail.com
Ωράριο : Το φροντιστήριό μας λειτουργεί καθημερινά από 14:30 έως 22:00
 

Δείτε και τη νέα σελίδα μας στο facebook εδώ.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ο,τιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.


Χάρτης


 

(Visited 1,465 times, 1 visits today)